บริษัท สากลเกษตรอีควิปเม้นท์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2523 เราดำเนินธุรกิจนำเข้า และจัดจำหน่ายอะไหล่รถแทรคเตอร์เกษตรกรรมของ ฟอร์ด นิวฮอลแลนด์ แมสสี้ย์เฟอร์กุสัน และ จอห์นเดียร์ ทั้งอะไหล่แท้ และอะไหล่นำเข้าคุณภาพสูง เรายังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายจานไถ ใบมีดสำหรับเครื่องมือ จักรกลการเกษตร รวมถึงเครื่องมือจักรกลการเกษตรจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก เรามีเครือข่ายการจัดจำหน่ายสินค้าครอบคลุมทั่วประเทศไทย รวมถึงเครือข่ายการส่งออกไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก

เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานกว่า 30ปี ที่บริษัท สากลเกษตรอีควิปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และภูมิภาคครอบคลุมประเทศ ลาว เมียนมาร์(พม่า) และกัมพูชา ของจานไถตราแพะ NIAUX200 ใบมีดสำหรับเครื่องมือจักรกลการเกษตร NIAUX200 และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผลิตโดยโรงงาน FORGE DE NIAUX (ฟ็อร์จ เดอ เนียว) ในประเทศฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. 2556 บริษัท สากลเกษตรอีควิปเม้นท์ จำกัด ได้ร่วมทุนกับโรงงาน FORGES DE NIAUX ในประเทศ ฝรั่งเศส จดทะเบียนบริษัท มีค่าพาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (MECAPARTS INTERNATIONAL CO., LTD.) เพื่อดูแลการตลาดของสินค้าที่ผลิตโดย โรงงาน FORGES DE NIAUX โดยดูแลการตลาดในเอเชียทั้งหมด รวมถึงตลาดใหม่ในทวีปแอฟริกา และเราได้เริ่มดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือจักรกล การเกษตร ที่คุณภาพเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกของ GREGOIRE BESSON (เกรกัว เบซอง) GBLINE (จีบีไลน์) และ AGRIWAY(อะกริเวย์) เรามีเครื่องมือจักรกลการ เกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับรถแทรคเตอร์ขนาดเล็กจนถึงรถแทรคเตอร์ขนาดใหญ่

ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มดำเนินการจนถึงวันนี้ เรานำเข้าและจัดจำหน่ายอะไหล่แท้สำหรับรถแทรคเตอร์เกษตรกรรมของ ฟอร์ด นิวฮอลแลนด์ แมสสี้ย์เฟอร์กุสัน และจอห์นเดียร์ และเรายังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของอะไหล่รถแทรคเตอร์เกษตรกรรมหลากหลายตราสินค้าที่มีคุณภาพจากผู้ผลิตทั่วโลก

บริษัท สากลเกษตรอีควิปเม้นท์ จำกัด ยังเป็นผู้ส่งออกอะไหล่รถแทรคเตอร์เกษตรกรรมไปยังตลาดในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกทั้ง ประเทศในกลุ่มอาเซียน ประเทศอื่นๆในทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกา และ แอฟริกา

บริษัท สากลเกษตรอีควิปเม้นท์ จำกัด มีสินค้าคงคลังซึ่งมีความหลากหลายของสินค้าพร้อมบริการและจัดส่งอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันเวลา อีกทั้งเรายังมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มความหลากหลายครอบคลุมของสินค้า และพัฒนาคุณภาพของการบริการ เพื่อให้ลูกค้าและเกษตรกรสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคายุติธรรม ซึ่งเป็นผลในการลดต้นทุนการทำเกษตรกรรม